Kreinik - Metallics

Kreinik - Metallic - White

Kreinik - Metallic - White

In stock

1.99

50 meters of blending filament

A thin tinsel likethread that gives you a subtle metallic look

Kreinik - Metallic - Gold

Kreinik - Metallic - Gold

In stock

1.99

Kreinik - Metallic - Silver

Kreinik - Metallic - Silver

In stock

1.99

Kreinik - Metallic - Pearl

Kreinik - Metallic - Pearl

In stock

1.99

Kreinik - Metallic - Lilac

Kreinik - Metallic - Lilac

In stock

1.99

Kreinik - Metallic - Purple

Kreinik - Metallic - Purple

In stock

1.99

Kreinik - Metallic - Emerald

Kreinik - Metallic - Emerald

In stock

1.99

Kreinik - Metallic - Red

Kreinik - Metallic - Red

In stock

1.99